Na egzamin do WORD Bielsko-Biała

Bielski Ośrodek Szkolenia-DELTA

Wymagane dokumenty, które należy mieć ze sobą by umówić termin egzaminu w WORD:

  • numer PKK
  • dowód osobisty lub paszport- do wglądu

Godziny otwarcia WORD Bielsko-Biała:
poniedziałek –piątek: 7.30 –19.00
Telefon: tel. 33 815-09-81
www.word.bielsko.pl

Opłatę egzaminacyjną można uiszczać w placówkach pocztowych lub w bankach na konto:
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Bielsku-Białej
Aleja Armii Krajowej 220A
43-316 Bielsko-Biała
BGŻ S.A. O/W BIELSKO-BIAŁA
40 2030 0045 1110 0000 0068 5660

Istnieje możliwość zapisania się na egzamin przez INTERNET

Należy założyć konto na stronie https://info-car.pl/infocar/konto/word/word.html, wybrać odpowiedni WORD i pasujący termin oraz dokonać opłaty za egzamin przelewem.

 

Egzamin teoretyczny na prawo jazdy
Egzamin teoretyczny na prawo jazdy sprawdza znajomość przepisów ruchu drogowego, techniki kierowania pojazdem, czynności kontrolno – obsługowe pojazdu, zasady udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadku.
Egzamin odbywa się grupowo w specjalnie przygotowanej sali egzaminacyjnej wyposażonej w komputery. Każdy zdający ma do dyspozycji jeden komputer. Egzaminator obsługuje bazę w komputerze kontrolnym. Egzamin polega na wskazaniu za pomocą prostej klawiatury prawidłowych odpowiedzi na wyświetlone systemem losowym pytania, ujęte w banku pytań zapisanych w formie elektronicznej.

Część teoretyczna egzaminu państwowego będzie obejmować:

- 20 pytań z wiedzy podstawowej:

  • 10 pytań o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,
  • 6 pytań o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,
  • 4 pytania o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego;

- 12 pytań z wiedzy specjalistycznej w zakresie poszczególnych kategorii prawa jazdy lub pozwolenia:

  • 6 pytań o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,
  • 4 pytania o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,
  • 2 pytania o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego.

Każde pytanie zawiera jedną prawidłową odpowiedź oraz przypisaną liczbę punktów za udzielenie prawidłowej odpowiedzi, o następującej wartości:

a)       3 punkty – pytanie o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,
b)       2 punkty – pytanie o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,
c)       1 punkt – pytanie o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego.

Suma punktów możliwych do uzyskania podczas części teoretycznej egzaminu państwowego wynosi 74. Osoba egzaminowana uzyskuje pozytywny wynik z części teoretycznej egzaminu państwowego w przypadku uzyskania co najmniej 68 punktów. Czas trwania części teoretycznej egzaminu państwowego wynosi 25 minut.

Egzamin teoretyczny napisany pozytywnie jest ważny bezterminowo, a więc istnieje dowolność, jeżeli chodzi o termin egzaminu praktycznego. Nie musi się on odbyć w tym samym dniu. O tym decyduje sam kursant. Jeżeli pozytywnie zaliczono egzamin teoretyczny, można przystąpić do części praktycznej państwowego egzaminu na prawo jazdy.

Egzamin praktyczny na prawo jazdy
Egzamin praktyczny to ostatni etap długiej drogi zdobywania uprawnień do kierowania pojazdami. Często pomimo ogólnego dobrego przygotowania przyszłego kierowcy, egzamin kończy się niepowodzeniem z powodu drobnego błędu, czy przeoczenia. Egzamin odbywa się w pojeździe specjalnie oznakowanym, wyposażonym w dodatkowy pedał hamulca i kamerę rejestrującą przebieg egzaminu. Egzamin praktyczny składa się z dwóch części:

CZĘŚĆ I – jest przeprowadzana na placu manewrowym i obejmuje sprawdzenie umiejętności wykonywania podstawowych manewrów i poruszania się pojazdem.
Zadania egzaminacyjne na prawo jazdy kategorii B na placu manewrowym:
przygotowanie pojazdu do jazdy, sprawdzenie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdu odpowiedzialnych bezpośrednio za bezpieczeństwo jazdy – osoba egzaminowana musi sprawdzić:
• Poziom oleju w silniku
• Poziom płynu chłodzącego
• Poziom płynu hamulcowego
• Poziom płynu w spryskiwaczach
• Działanie sygnału dźwiękowego
• Działanie świateł zewnętrznych pojazdu
Właściwe ustawienie fotela, lusterek, zagłówków, zapięcie pasów bezpieczeństwa
• w lewym lusterku kierowca powinien widzieć lewy bok pojazdu i lewy obszar przestrzeni za pojazdem
• w prawym lusterku kierowca powinien widzieć prawy bok pojazdu i prawy obszar przestrzeni za pojazdem
• zagłówki powinny być ustawione na wysokości głowy
Upewnienie się o możliwości jazdy
• wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym
• ocena sytuacji wokół pojazdu
Płynne ruszenie samochodem
• opuszczenie dźwigni hamulca awaryjnego
• łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika
Płynna jazda pasem ruchu do przodu i do tyłu (w czasie jazdy obserwacja toru jazdy
samochodu przez tylną szybę pojazdu i lusterka)
• nieprzejeżdżanie przez linie i nienajeżdżanie na krawężniki, pachołki i tyczki ograniczające pas
• zatrzymanie pojazdu przed końcem i początkiem pasa w wyznaczonym polu zatrzymania pojazdu
Ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu
• przy ruszaniu pojazd nie powinien cofnąć się więcej niż 0,2 m, a silnik nie powinien zgasnąć
• osoba egzaminowana w trakcie wykonywania tego manewru po zatrzymaniu pojazdu na wzniesieniu zaciąga hamulec awaryjny, a następnie rusza do przodu zwalniając go
Hamowanie od prędkości co najmniej 50km/h do zatrzymania pojazdu w
wyznaczonym miejscu

CZĘŚĆ II – jest przeprowadzana na drogach publicznych i sprawdza umiejętności bezpiecznego zachowania się w ruchu drogowym.
Zadania, które kursant musi wykonać są następujące:
wjazd na drogę z obiektu przydrożnego
• jazda drogami dwukierunkowymi jedno – i dwujezdniowymi:
• o różnej liczbie wyznaczonych i niewyznaczonych pasów ruchu
• posiadającymi odcinki proste, łuki, wzniesienia, spadki, obniżone i podwyższone dopuszczalne prędkości
jazda drogami jednokierunkowymi
przejazd przez skrzyżowania:
• równorzędne
• oznakowane znakami ustalającymi pierwszeństwo przejazdu (znak A7, B20,D1, itd.)
• z sygnalizacją świetlną
• na których ruch odbywa się wokół wyspy
• dwupoziomowe
przejazd przez przejścia dla pieszych
parkowanie prostopadłe lub skośne lub parkowanie pomiędzy dwoma pojazdami
zawracanie na drodze jednojezdniowej – dwukierunkowej (zawracanie musi się odbyć przy użyciu biegu wstecznego)
manewry wyprzedzania, omijania, wymijania
zmiana pasa ruchu i kierunku jazdy w lewo, w prawo oraz zawracania na skrzyżowaniu

Kandydat ma możliwość jednej poprawki tego samego zadania.
• Osoba egzaminowana uzyskuje wynik:
• pozytywny, jeżeli poprawnie wykonała zadania egzaminacyjne
• negatywny, jeśli dwukrotnie nieprawidłowo wykonała to samo zadanie egzaminacyjne, lub jeśli nie panuje nad pojazdem w wystarczającym stopniu, albo jej dalsza jazda zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego

 

Bielski Ośrodek Szkolenia-DELTA to przede wszystkim solidność i profesjonalizm!

NIE CZEKAJ! I ZAPISZ SIĘ NA KURS JUŻ DZIŚ!
ZANIM REWOLUCYJNE ZMIANY PRZEPISÓW
UTRUDNIĄ CI JEGO ZDOBYCIE!